Eindtijd kringgroep Henoch Nieuwegein

Onze visie

Wij geloven dat de Heere Jezus de enige weg is tot de Vader om in de hemel te komen. Dat de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha is gestorven voor onze zonden en dat Hij zijn kostbare bloed heeft gegeven aan het kruis om ons schoon te wassen van al onze zonden. En op de 3e dag opgestaan is uit de dood. Dat Hij de mensenzoon is en teruggegaan is naar de hemel. Plaats heeft genomen aan de rechterhand van onze hemelse Vader; de Heere God. En snel terug zal gaan komen om zijn bruid de gemeente op te komen halen en thuis te brengen in de hemel. Wij staan als huiskring niet achter de charismatische leer (bijvoorbeeld het vallen in de geest en het lachen in de geest en het spreken in tongen en the secont blessing enz). Wij geloven dat de Heere Jezus mensen kan genezen door middel van gebed. Dat de God van de Bijbel de enige ware God is. Dat de Bijbel volledig Gods gezaghebbende woord is van kaft tot kaft.

Tijdens onze bijeenkomsten

1. Staat de Heere Jezus en de Bijbel centraal.

2. Geven wij de spreker de ruimte om zijn verhaal te doen.

3. Geven wij na de preek ruimte om vragen te stellen en om door te praten over de preek.

4. Mogen op grond van de Bijbel alleen mannen voorganger zijn.

Maak een gratis website.